top of page

Mobeli Brugerhistorier

Klik her for at læse/høre mere om, hvordan Mobeli har hjulpet borgere i hverdagen:

HELENE's HISTORIE

BOSTEDET  LUNDEBO's HISTORIE

HENNING's HISTORIE

LÆS, HVAD ERGOTERAPEUT TUE PETTERSON, SLAGELSE KOMMUNE SIGER TIL MOBELI

Mobeli hjalp Helene til et friere lv
Støttegreb til badeværelset fra CarePartner

Mobeli hjalp Helene til et friere liv

 

”Det kan du ikke få noget medicin for. Din fornemmeste opgave er at lære at leve med det”. Dette var beskeden fra Helenes læge, da hun i 2014 fik konstateret fibromyalgi. Helene har lært at leve med sin sygdom, men det har ikke været let.

 

Forud for sygdommen havde Helene et meget aktivt liv med mand, tre børn, fuldtidsjob og et væld af fritidsbeskæftigelser, der krævede hendes tilstedeværelse forskellige steder i Holbæk-området, hvor hun bor. 

 

Da sygdommen ramte

For Helene betød sygdommen til at begynde med, at hun fik meget ondt i sine arme og havde en sovende fornemmelse i den ene side af kroppen, når hun havde siddet ned. Hun havde balanceproblemer og svært ved at gå. En morgen i slutningen af 2013 sover den ene side af hendes ansigt, da hun vågner. Samtidig har hun problemer med at støtte på det ene ben, som hun slæber efter sig, når hun går. Efter utallige undersøgelser sendes Helene til en reumatolog, der konstaterer, at hun har fibromyalgi og giver hende en hård konstatering med på vejen om sygdommen: ”Det kan du ikke få noget medicin for. Din fornemmeste opgave er at lære at leve med det”.   

 

Helene tilpasser sin hverdag efter den nye situation, og hun får blandt andet en kørestol til aflastning på længere ture uden for huset. Men i slutningen af 2014 ændres hendes situation igen drastisk, da hun var medpassager i en bil, der blev ramt bagfra af en anden bil med 80 km/t. Siden den dag har hun kunnet rejse sig og støtte på sine ben men ikke løfte dem. Nu var hendes kørestol ikke længere et tilvalg ved overbelastning – den blev et nødvendigt hjælpemiddel i hendes hverdag.  

 

En ny hverdag med støttegreb

Helene har indtil begyndelsen af 2017 været afhængig af hjælp fra hjemmeplejen, hver gang hun skulle på toilettet, indtil hendes mand i januar 2017 så en reklame på Facebook for CarePartners greb fra Mobeli.

 

Efter aftale med Mobelis nordiske forhandler, CarePartner, blev tre greb opsat på hendes badeværelse i en uge til afprøvning. Fra første dag betød grebenes tilstedeværelse, at Helene ikke længere skulle ringe efter hjemmeplejen, når hun skulle på toilettet. På spørgsmålet om, hvad Mobeli grebene har betydet for hende, svarer Helene: ”Frihed. Nu kan jeg selv bestemme, hvornår jeg går på toilettet – jeg skal jo ikke vente på, at der kan komme nogen og sætte mig på toilettet, jeg kører bare derud”. 

 

Et friere liv med Mobeli

Mobeli grebene skal ikke bores op – de kan sættes op helt uden brug af håndværker og lige så let tages ned, flyttes eller tages med ud af huset. Låsegrebet er udstyret med en patenteret sikkerhedsindikator, så man altid kan se, hvis grebet ikke skulle være sat ordentligt fast på væggen eller en anden plan overflade. Grebene er så fleksible, at de kan medbringes og benyttes overalt, hvor man færdes – så længe de har et fast, plant underlag at fastsættes på. Derfor kan de naturligvis tages med, når man rejser eller skal på besøg ude af huset.

Har du yderligere spørgsmål til Mobeli grebene, er du velkommen til at ringe til CarePartner på tlf.: 58 55 10 99.

For køb eller mere information klik her.

Mobel flytter ind idet nye Lundebo i Dianalund
Hjælpemidler til ældre

Mobeli flytter ind i det nye Lundebo i Dianalund

Bostedet Lundebo i Dianalund har 58 beboere tilknyttet – de fleste af dem bor på bostedet.  De lever

alle med en hjerneskade, som de har pådraget sig i en voksenalder. Deres behov for hjælp i dagligdagen,

og deres brug af hjælpemidler varierer meget. Dette er man meget opmærksom på på Lundebo for

tiden, hvor man er ved at bygge nye boliger til stedets beboere. I samarbejde med de kommuner som

Lundebos beboere hører under, skal man på Lundebo beslutte, hvordan de nye boliger skal indrettes.

Forflytningsvejleder og social- og sundhedsassistent på Lundebo, Karin, fortæller her om Mobeli greb

og støttesystemer, der er et af de hjælpemidler, hun ønsker at kommunen i fremtiden vil bevilge penge til,

at Lundebo kan investere i.

​Tryghed til beboerne med Mobeli

Karin og hendes kollegaer ønsker at indrette Lundebo med fleksible hjælpemidler, der tilføjes boligerne alt efter den enkelte beboers behov. Som forflytningsvejleder er Karin interesseret i, at Lundebos hjælpemidler er af en høj kvalitet. De skal være sikre i brug for både personale og beboere.

For fire år siden stiftede Karin bekendtskab med Mobelis støttegreb, som opfylder hendes krav til et sikkert og fleksibelt hjælpemiddel. I dag har Lundebo investeret i Mobelis greb til fire af bostedets beboere. De fire beboere er alle nogle, man har vurderet ville blive mere selvhjulpne ved brug af grebene. Præcis som Lundebos personale vurderede, har Mobelis greb haft den effekt, at de fire beboere har kunnet klare sig selv i flere situationer end før de fik grebene. Sådanne beboere er der flere af på Lundebo, og derfor ser Karin gerne, at kommunerne vil være med til at indrette de nye boliger med fleksible hjælpemidler som f.eks. Mobeli.

På spørgsmålet om hvilken forskel Mobeli har gjort for beboerne, svarer Karin: ”For borgerne har det skabt tryghed i de nye rammer. Nogle af borgerne havde ikke grebene før ombygningen, for der havde vi nogle af metal, der var skruet op i alle lejligheder. Så uanset om vi havde behov for dem eller ej, sad de der. Nu er der kun greb, hvor behovet er, og der hvor behovet ikke er, er der ikke nogen greb. Man behøver ikke at se mere syg ud, end man egentlig er”. 

        

De positive besparelser

Mobeli grebene har også haft andre gavnlige effekter. En af dem er, at medarbejderne spares nogle vrid, hver gang en beboer klarer sig selv ved hjælp af grebene. Alle greb er udstyret med en patenteret sikkerhedsindikator, der tydeligt viser, hvis grebet ikke sidder ordentligt fast. Derfor er Karin tryg ved, at lade beboerne bruge grebene selv. Derudover er der naturligvis også en tidsbesparelse, for hver gang en beboer der f.eks. tidligere har fået hjælp til at komme på toilettet, kan gøre det selv ved hjælp af Mobeli, kan Karin og hendes kollegaer bruge mere tid på andre ting med beboeren.

         

Fleksibiliteten Mobeli Quattro-Power 

Støttesystemerne findes i mange variationer og er så fleksible, at de kan tilpasses en meget bred vifte af behov. Om Mobelis Quattro-Power Support greb siger Karin: ”Den kan sættes på en væg og ned på gulvet, den kan sættes på en væg i en trekant to forskellige veje afhængig af, hvordan man har behov for at bruge det. Og nogle beboere har den siddende ved toilettet, så de kan dreje sig om på toilettet, og så kan de faktisk også bruge den, når de står inde i bruseren til at rejse sig op ved. Her ville de førhen skulle have haft to greb, nu kan de nøjes med et”.

Har du yderligere spørgsmål til Mobeli grebene, er du velkommen til at ringe til CarePartner på tlf.: 58 55 10 99.

For køb eller mere information klik her. 

Støttegreb til badeværelset
Hjælpemiddel til immobilitet
støttegreb til ældre
Med Mobeli har Henning fået hjælp i hverdagen

Med Mobeli har Henning fået hjælp i hverdagen.

 

Hør Henning's historie:

Mobel skaber tryghed

Mobeli skaber tryghed

Mobeli er et hjælpemiddel, som ergoterapeuten, Tue Petterson, har oplevet

flere af sine patienter få stor glæde og gavn af. Det er patienter med blandt

andet et usikkert balancesystem, som gør det vanskeligere at færdes ude

på badeværelset.

 

Selvhjulpen, selvstændig og tryg igen 

Et vådt gulv, glatte fliser eller lignende kan gøre borgeren utryg og

afhængig af hjælp fra hjemmehjælpere eller andre. I dét øjeblik et Mobeli

greb bliver sat op, oplever Tue, at patienterne bliver meget mere selv-

hjulpne, selvstændige og trygge igen ude på badeværelset.

Mobeli er også til gavn ude i køkkenet. Tue fortæller: ”Jeg har også tidligere været ude hos et par borgere, som har været sidst i 50’erne og midt i 60’erne. Der havde jeg et greb, som blev sat op ude på køkkenbordet. De kunne selv tage grebet med, flytte det og sætte det op et andet sted alt efter behov”.

En løsning - flere fordele

Der er mange fordele i at sætte støttegreb op i borgernes hjem. Borgerne bliver trygge, genvinder kontrollen og friheden til at bevæge sig frit. Samtidigt er der en væsentlig økonomisk fordel i at investere i støttegreb, idet behovet for hjælp fra kommunerne bliver reduceret.

Tue Petterson er ergoterapeut i Slagelse kommune og arbejder med rehabilitering af ældre borgere, som har været udsat for et funktionstab som følge af sygdom. Med et holistisk menneskesyn arbejder Tue for, at ældre borgere kan vende tilbage til eget liv igen på bedst mulig vis.

CarePartner værdsætter samarbejdet med Slagelse kommune og Tue Petterson.

Har du yderligere spørgsmål til Mobeli grebene, er du velkommen til at ringe til CarePartner på tlf.: 58 55 10 99.

For køb eller mere information klik her

bottom of page