top of page
CarePartners værdier, samfundsansvar, langsitet relationer og mennesket først

CAREPARTNERS MISSION

CarePartner har en mission om at gøre en positiv forskel for mennesker, der har brug for hjælpemidler på sundhedsområdet og det medicinske område.
Med vores viden og praktiske erfaring med plejearbejde på sygeplejeområdet udbyder vi derfor blandt andet intelligente og innovative løsninger af høj kvalitet, som netop sikrer kunden en lettere hverdag. 

CAREPARTNERS VISION

CarePartners vision er at blive den mest attraktive samarbejdspartner og webshop for hjælpemidler på sundhedsområdet og det medicinske område.  

Det er vigtigt for os, at menneskets livsværdi bliver sat i fokus. For de mangelfulde løsninger på markedet gør sårbare mennesker endnu mere sårbare og afhængige.

Derfor stræber vi efter at indgå i samarbejdsrelationer, som kan kombinere viden og innovation med udviklingen af nye intelligente muligheder, der netop kan hæve standarden og give mennesker en mere værdig, selvhjulpen og uafhængig tilværelse.

CAREPARTNERS VÆRDIER

Vi tager samfundsansvar

Samfundsansvar handler for os om at skabe gode, trygge rammer for vores medarbejdere og kunder og at kunne stå til ansvar for vores egen handlinger. Men det handler også om, at hjælpe mennesker der har brug for det. Med vores viden og erfaring ved vi, at vi kan gøre en forskel.
 
Vi tænker mennesket først

Vores udgangspunkt er altid at gøre en forskel for vores kunder. Vi tager kun produkter ind, som understøtter denne værdi.
 
Vi tænker langsigtet

Vi tænker i langsigtet relationer. Når man samarbejder med CarePartner, så er man sikker på at have den bedste samarbejdspartner. Derfor bestræber vi os på at være imødekommende, kompetente og hjælpsomme. Vi sælger viden og erfaring – og dette bære vores produktporteføjle præg af. 

bottom of page