top of page
Charlotte-scaled-e1696587395952.jpg

VELKOMMEN TIL CAREPARTNER.DK


+45 58 55 10  99
kontakt@carepartner.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag til fredag 08.00-15.00

 

​VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF HJEMMESIDEN
Hjemmesiden ejes og drives af CAREPARTNER ApS, CVR-nr. 34578885, Lindevej 2, 4200 Slagelse, Danmark. Alle navne, mærker, varemærker og logoer på hjemmesiden ejes af CAREPARTNER ApS i Danmark eller deres tilknyttede partnere eller selskaber. Alle navne, mærker, varemærker og logoer er ophavsretsbeskyttede og/eller registrerede varemærker og må kun benyttes med tilladelse fra CAREPARTNER ApS eller de respektive ejere af disse rettigheder.


Indholdet på hjemmesiden såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, videoer, lydfiler og software ejes af CAREPARTNER ApS eller deres tilknyttede partnere eller selskaber. Download af indhold fra hjemmesiden er kun tilladt til personligt og ikke-kommercielt brug og under forudsætning af overholdelse af ophavsretten. Det er ikke tilladt at kopiere, distribuere eller genudgive indhold fra hjemmesiden til offentligt eller kommercielt brug eller på anden måde bruge det ophavsretsbeskyttede indhold uden tilladelse fra henholdsvis CAREPARTNER ApS eller deres tilknyttede partnere og selskaber. CAREPARTNER ApS yder ingen garanti for nøjagtigheden af oplysningerne på hjemmesiden. Vi kan imidlertid altid kontaktes vedrørende ukorrekte oplysninger på hjemmesiden. CAREPARTNER ApS forbeholder sig ret til at ændre indholdet på hjemmesiden til enhver tid uden forudgående varsel. Hvis hjemmesiden indeholder links til tredjepartssider, yder CAREPARTNER ApS ingen garanti for indholdet på sådanne tredjepartssider. Linkene stilles til rådighed som en service til brugerne, og besøg på de linkede tredjepartssider sker på brugerens eget ansvar.
 
HANDELSBETINGELSER
Nedenstående vilkår og betingelser gælder for alle leverancer fra CAREPARTNER ApS til kunder der bestiller varer på CAREPARTNERs online shop.


1. KONTRAKTINDGÅELSE
Der foreligger en endelig og bindende aftale mellem dig og CAREPARTNER, når din ordre er blevet bekræftet af CAREPARTNER. CAREPARTNER sender en ordrebekræftelse til dig via e-mail, når ordren er blevet accepteret og afsendt. Kvitteringen for ordren, som modtages umiddelbart efter din indsendelse af ordren, udgør ikke en ordrebekræftelse.


Du kan både købe produkter på CAREPARTNERs online shop, som privat forbruger, og som erhvervskunde.


2. PRISER, GEBYRER OG FRAGT
Alle priser oplyses inklusive moms og andre afgifter. Den gældende pris er den, der er oplyst på CAREPARTNERs online shop for den pågældende vare på datoen for ordreafgivelsen.


CAREPARTNER forbeholder sig ret til ændring af priser, der måtte være fejlagtigt angivet på CAREPARNTERs online shop. CAREPARTNER tager endvidere forbehold for prisændringer samt for ændringer af gebyrer og/eller andre omkostninger angivet på CAREPARTNERs online shop til enhver tid, f.eks. ved ændring i indkøbspriser, transportomkostninger, valutakurser, toldsatser og afgifter udenfor vores kontrol, og forbeholder os ret til at levere til gældende dagspris..


3. FORTRYDELSESRET
Du har ret til at fortryde den indgåede aftale uden begrundelse.


RETURRET
Returretten gælder i 30 dage.
Perioden beregnes fra den dag, du har modtaget varen. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, søndag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

 

Af sundheds- og hygiejnemæssige årsager er det dog ikke muligt at returnere alle former for mundbind og ansigtsvisirer. Contiform Vaginalpesar kan ej heller returneres, såfremt pakken har været åbnet.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.


HVORDAN FORTRYDER DU AFTALEN?
For at gøre fortrydelsesretten gældende skal du meddele CAREPARTNER din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring. 
Denne meddelelse kan du let og enkelt sende til vores kundeservice. 


Modtager vi dine varer retur uden meddelelse fra dig om udnyttelse af din fortrydelsesret, vil vi betragte returneringen af varerne som en udøvelse af retten til at fortryde købet.


TILBAGEBETALING
Hvis du gør din fortrydelsesret gældende, tilbagebetaler vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder dog ikke leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.


RETURNERING AF VARER
Du returnerer varerne til CAREPARTNER uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du gør din fortrydelsesret gældende. Returneringen betragtes som rettidig, hvis varen er indleveret til postforsendelse eller en anden form for forsendelsesservice, der er ansvarlig for forsendelse af varen til CAREPARTNER, før udløbet af de 14 dage. Som bevis for rettidig returnering af varen forelægges kvittering for indlevering til postvæsen eller lignende til forsendelse. 


Varer returneres til CAREPARTNER på følgende adresse: CAREPARTNER, Lindevej 2, DK-4200 Slagelse, Danmark


BRUGTE/FORRINGEDE VARER
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.


SPECIELT TILPASSEDE VARER
Fortrydelsesretten gælder ikke for varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg. 


4. MEDDELELSE VED FEJLAGTIGE VARER
CAREPARTNER giver efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Reklamationsretten betyder, at du kan klage over fejl og mangler ved varen, som er opstået inden for 24 måneder efter købet. Du skal reklamere inden rimelig tid efter at en sådan fejl eller mangel er eller burde være konstateret. Vi tilbagebetaler fragtomkostninger ifølge Post Danmarks takster, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.  


5. KLAGEMULIGHEDER
Er du uenig i vores behandling af din klage, har du mulighed for at henvende dig til Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og herefter til Forbrugerklagenævnet. 


Vær opmærksom på, at visse betingelser skal være opfyldt, før Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan behandle din klage.  Du kan læse mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Det er også muligt at klage over køb foretaget online via den europæiske platform for onlinetvistbilæggelse. 


6. ANSVAR
CAREPARTNER er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende aftaleopfyldelse på grund af force majeure. Så længe en force majeure situation foreligger, er CAREPARTNER fritaget for opfyldelse af sine forpligtelser.


CAREPARTNERs erstatningsansvar er ved alle erstatningskrav begrænset til et beløb svarende til prisen på den vare, som du har købt. 
CAREPARTNER påtager sig produktansvar over for dig ifølge gældende lovgivning.

bottom of page