top of page

Mobeli

Situationer

 

 

Situationer - her gør Mobeli en forskel

Mobeli hjælper brugeren i en lang række typiske daglidagssituationer. Mobeli's fleksible sugekop

og sikkerhedsindikator gør det let for både personale og bebore at indrette og tilpasse den støtte, den enkelte har brug for.

 

Vi har her samlet et par eksempler på hvordan:

​Indretning tilpasset det enkelte menneske,

de individuelle behov og den specifikke bolig

Løsningerne er individuelt tilpasset behov og forhold i

hjemmet. Fleksibiliteten giver rigtigt mange muligheder.

Her er frihed til trygt at være og kunne mere i egen bolig.

En større grad af selvhjælp giver mere

selvværd - og mindre pleje

Der er nye muligheder for selv at kunne og samtidigt være

tryg - det enkelte menneske bestemmer selv, hvordan

indstillingerne skal være for optimal støtte og tryghed. Det

er frihed at kunne selv.

 

 

​Fleksibel indretning af plejehjem, hoteller

og boligen - uden reetablering

Der er lige så mange behov at tage hensyn til, som der er

mennesker, når der skal skabes gode og trygge rammer

for beboerne på f.eks. et plejehjem eller for hotellets

gæster.

 

 

 

Hjem til vante omgivelser efter udskrivning

fra sygehuset - og gerne hurtigt

Det handler om sikkerhed og tryghed i eget hjem.

Løsningen tilpasses det enkelte menneske og passer til

den enkelte situation og hjemmets forhold. Løsningen kan

endda tilpasses igen og igen efterhånden som behov

ændres.

Støttegreb til mobilitet
Støttegreb til badeværelset
Mobelit støttegreb til mobilitet
bottom of page