top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobeli flytter ind i det nye Lundebo i Dianalund

Bostedet Lundebo i Dianalund har 58 beboere tilknyttet – de fleste af dem bor på bostedet. De lever alle med en hjerneskade, som de har pådraget sig i en voksenalder. Deres behov for hjælp i dagligdagen, og deres brug af hjælpemidler varierer meget. Dette er man meget opmærksom på på Lundebo for tiden, hvor man er ved at bygge nye boliger til stedets beboere. I samarbejde med de kommuner som Lundebos beboere hører under, skal man på Lundebo beslutte, hvordan de nye boliger skal indrettes. Forflytningsvejleder og social- og sundhedsassistent på Lundebo, Karin, fortæller her om Mobeli greb og støttesystemer, der er et af de hjælpemidler, hun ønsker at kommunen i fremtiden vil bevilge penge til, at Lundebo kan investere i.

 

​Tryghed til beboerne med Mobeli

Karin og hendes kollegaer ønsker at indrette Lundebo med fleksible hjælpemidler, der tilføjes boligerne alt efter den enkelte beboers behov. Som forflytningsvejleder er Karin interesseret i, at Lundebos hjælpemidler er af en høj kvalitet. De skal være sikre i brug for både personale og beboere.

For fire år siden stiftede Karin bekendtskab med Mobelis støttegreb, som opfylder hendes krav til et sikkert og fleksibelt hjælpemiddel. I dag har Lundebo investeret i Mobelis greb til fire af bostedets beboere. De fire beboere er alle nogle, man har vurderet ville blive mere selvhjulpne ved brug af grebene. Præcis som Lundebos personale vurderede, har Mobelis greb haft den effekt, at de fire beboere har kunnet klare sig selv i flere situationer end før de fik grebene. Sådanne beboere er der flere af på Lundebo, og derfor ser Karin gerne, at kommunerne vil være med til at indrette de nye boliger med fleksible hjælpemidler som f.eks. Mobeli.

På spørgsmålet om hvilken forskel Mobeli har gjort for beboerne, svarer Karin: ”For borgerne har det skabt tryghed i de nye rammer. Nogle af borgerne havde ikke grebene før ombygningen, for der havde vi nogle af metal, der var skruet op i alle lejligheder. Så uanset om vi havde behov for dem eller ej, sad de der. Nu er der kun greb, hvor behovet er, og der hvor behovet ikke er, er der ikke nogen greb. Man behøver ikke at se mere syg ud, end man egentlig er”. 

        

De positive besparelser

Mobeli grebene har også haft andre gavnlige effekter. En af dem er, at medarbejderne spares nogle vrid, hver gang en beboer klarer sig selv ved hjælp af grebene. Alle greb er udstyret med en patenteret sikkerhedsindikator, der tydeligt viser, hvis grebet ikke sidder ordentligt fast. Derfor er Karin tryg ved, at lade beboerne bruge grebene selv. Derudover er der naturligvis også en tidsbesparelse, for hver gang en beboer der f.eks. tidligere har fået hjælp til at komme på toilettet, kan gøre det selv ved hjælp af Mobeli, kan Karin og hendes kollegaer bruge mere tid på andre ting med beboeren.

         

Fleksibiliteten Mobeli Quattro-Power 

Støttesystemerne findes i mange variationer og er så fleksible, at de kan tilpasses en meget bred vifte af behov. Om Mobelis Quattro-Power Support greb siger Karin: ”Den kan sættes på en væg og ned på gulvet, den kan sættes på en væg i en trekant to forskellige veje afhængig af, hvordan man har behov for at bruge det. Og nogle beboere har den siddende ved toilettet, så de kan dreje sig om på toilettet, og så kan de faktisk også bruge den, når de står inde i bruseren til at rejse sig op ved. Her ville de førhen skulle have haft to greb, nu kan de nøjes med et”.

Har du yderligere spørgsmål til Mobeli grebene, er du velkommen til at ringe til CarePartner på tlf.: 58 55 10 99.

For køb eller mere information klik her. 

Hjælpemiddel til immobilitet
Støttegreb til badeværelset
støttegreb til ældre
Hjælpemidler til ældre
bottom of page